ارتباط با ما

صفحه اصلی » ارتباط با ما

برای برقراری تماس با ما لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

اطلاعات تماس با “صنایع سبز”

 آدرس:کرمان – ابتدای جاده شرف آباد – قائم۷

 تلفن همراه۰۹۱۳۷۵۹۸۰۰۹

 تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۰۴۹۱۸۲-۰۳۴۳۲۷۴۱۱۴۲

 تلفن تماس:-۰۹۱۳۵۰۴۹۱۸۳-۰۳۴۳۲۷۴۱۱۴۳

 تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۰۴۹۱۸۴-۰۳۴۳۲۷۴۱۱۴۴

 تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۰۴۹۱۸۵-۰۳۴۳۲۷۴۱۱۴۵

 ایمیل : info@greeninco.ir

اینستا : greeninco7