معرفی

معرفی
استان ها
سال
جشنواره

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

سال: 1399

محل: قزوین

پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

سال: 1400

محل: اردبیل

جشنواره بین المللی دانشجویان و مهندسان برق، و انرژی های پاک

سال: 1399

محل: البرز

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 98 نوزدهمین دوره

سال: 1400

محل: سمنان
کنفرانس برق

ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک

سال: 1399

محل: خراسان شمالی